Välkommen till oss!

Visionär skiss med moderna byggnader och människor i rörelse bland fjärilar och buskar.

Vad roligt att du ska börja jobba tillsammans med oss! Här vill vi ge dig en bild av hur vi arbetar i Burlöv och hur du som vår nya medarbetare kan bidra för att fortsätta göra vårt arbete framgångsrikt.

I Burlövs kommun arbetar vi för kommunens medborgare. Verksamheten styrs av vår vision, vår värdegrund och våra målområden. Det här och mycket mer kan du läsa om på följande sidor. I Burlövs kommun tar vi vara på varje medarbetares kompetens och uppmuntrar dig att utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Vi skapar möjligheter för dig att utforska nya kunskaper, arbetsmetoder, arbetsuppgifter och arbetsplatser.

Läs mer om Burlövs kommun på vår webbplats: www.burlov.se

Bred dubbelriktad gata kantad av gröna träd och flerfamiljshus på varje sida.

Vision 2040

Burlövs kommuns Vision 2040 är ”Den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet”. Här kan du läsa mer om Vision 2040 för Burlövs kommun

Tre unga tjejer står med sina cyklar i en somrig miljö.

Våra målområden

Våra övergripande målområden är:
– Attraktiva Burlöv
– Hållbara Burlöv
– Tillgängliga Burlöv
– Trygga Burlöv

Här kan du läsa mer om våra mål och målområden.

En man i kavaj räcker över en låda till en man i arbetskläder.

Vår värdegrund

Alla som arbetar här har ett gemensamt ansvar för att våra tjänster utförs med hög kvalitet”. Burlövs kommuns värdegrund innehåller värdeorden: bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet och likabehandling. Här kan du läsa mer om vår värdegrund.

Tre kvinnor står bredvid varandra.

Samspel och mångfald

”Vi har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten”. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med samspel och mångfald.

En kvinna gestikulerar med händerna medan en annan kvinna tittar på.

Utveckling och kompetensförsörjning

”Vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens och uppmuntrar hen att utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov”. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling och kompetensförsörjning.

Basuppdrag för chefer

Uppdraget som chef i Burlövs kommun bygger på samma grund oavsett chefsnivå, ansvar och verksamhet”. Här kan du läsa mer om Basuppdrag för chefer i Burlövs kommun.

En man med orange tröja och blå skjorta tittar och ler.

Löner och förmåner

Vi uppmärksammar och premierar goda insatser som bidrar till kommunens mål och vision”. Här kan du läsa mer om löner och förmåner.

Baksidan på röda jackor där det står: "Burlövs kommun".

Hållbart arbetsliv

I det hållbara arbetslivet är hälsa och friskfaktorer viktiga verktyg för att öka vår trivsel på jobbet”. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med det hållbara arbetslivet.

Elev i mellanstadiet tittar i VR-glasögon med öppen mun.

Du är viktig när vi tillsammans bygger framtidens Burlöv.

Välkommen till oss!

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer