Grafisk profil och riktlinjer

Detta är en digital, omarbetad version av Burlöv kommuns grafiska profil. Denna version är mer tillgänglighetsanpassad än den tidigare PDF-versionen. Dessutom är den uppdaterad med nya bilder och exempel som bättre återspeglar hur våra verksamheter ser ut idag.

Inledning

Den grafiska profilen är till för att vi ska vara tydliga och enhetliga med vår kommunikation. Då blir det lättare för vår omvärld att se var informationen kommer ifrån och den ger ett proffsigare intryck. Den grafiska profilen ska fungera som vägledning och stöd för alla som kommunicerar för Burlövs kommun.

Vår nya grafiska profil

Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för logotyp, grafiska element och teckensnitt samt exempel på hur dessa kan användas. Profilen fungerar som vägledning i hur vi gemensamt synliggör kommunen och dess verksamhet, och ger ett stöd i arbetet för alla oss som – ofta eller mer sällan – kommunicerar för Burlövs kommun.

Burlöv är en liten kommun och en liten organisation där det är nära mellan människor. Burlöv är också i ett skede av tillväxt och utveckling. Den grafiska profilen är tänkt att med färg och form illustrera detta.

Den grafiska profilen är en del av vår kommunikation som helhet. Det grafiska arbetet ska följa vår kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi (finns att läsa på Insidan).

Varför behövs en grafisk profil?

En samlad grafisk profil ger oss flera fördelar:

 • Vi blir en tydlig avsändare.

Vår grafiska profil stärker bilden av Burlövs kommun, ger ett enhetligt ansikte utåt och gör oss lättare att känna igen. När vi tillämpar grafiska element och färger konsekvent i trycksaker, annonser och skyltar med mera, bygger vi en identitet som omvärlden känner igen.

 • Våra budskap får bättre genomslagskraft.

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. När alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund uppfattas vi som mer seriösa och trovärdiga.

 • Vi lägger tid på rätt saker.

Vi är många medarbetare inom skilda verksamheter i kommunen som behöver kommunicera saker. Med stöden från profilens riktlinjer och färdiga mallar behöver vi inte fundera över utformningen. Vi kan koncentrera oss på att utforma innehållet så att det blir tydligt och anpassat efter mottagaren.

Logotypen

Logotypens utformning

Vår logotyp består av två element: vårt kommunvapen, vilket är den röda skölden med stjärnan och sockerbetan, och vårt namn, Burlövs kommun.
Stjärnan är hämtad från folkhögskolan Hvilans emblem och kan sägas representera utbildning. Sockerbetan står för både vårt ursprung och nuvarande företagande.

Logotypens färger

Burlövs kommuns logotyp har två färger. Vapensköldens klarröda färg och de kanariegula bladen i betan. Att färgerna i logotypen är de korrekta är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma.

Burlövs kommuns logotyper ska aldrig visas i andra färgalternativ än de som är fastställda här och i de digitala originalen. Det finns dock en svart och en vit variant som kan användas i särskilda fall, t.ex. vid gravyr eller till profilprodukter.

Logotyp-filer olika i olika kanaler

Beroende på om logotypen ska tryckas på papper, visas på skärm eller användas för gatuskyltar etc. måste vi använda olika varianter av logotypen. Under För mitt arbete/Kommunikation/Mallar och logotyper på Insidan hittar du den logotyp som passar.

Burlövs röda:

Pantone 186
CMYK 0 100 100 0
RGB 226 0 26
Hex #e2001a

Burlövs gula:

Pantone 116
CMYK 0 10 100 0
RGB 255 221 0
Hex #ffdd00

Varianter

Grundformer

Logotypen har två grundformer med symbol och text i en sammanhållen bild, antingen med vapnet under eller över namnet. Dessa två grundformer ska användas i de allra flesta fall.

Andra former

En alternativ form av logotypen används i kontorstryck. En vänsterställd logotyp med namnet bredvid kommunvapnet. Denna form används i kontorstryck (kuvert, sidhuvud i kuvert) och även vid framställning av skyltar.

Var noga med:

Kommunvapnet ska aldrig användas separat som ett grafiskt eller dekorativt element. Kommunvapnet och namnet ska alltid åtföljas.

Frizon

Logotypen är kommunens viktigaste symbol och ska synas tydligt i de sammanhang den uppträder. Därför ska logotypen ges ordentligt med luft omkring sig i all layout, en så kallad frizon.

Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en bakgrundsfärg eller i en bild.

Frizonen för logotypens grundform är halva logotypens bredd (dvs textbredden). 20 mm bred textlogotyp blir då 10 mm frizon. Frizon för den liggande logotypen är halva sköldens höjd.

Figur som visar frizon runt Burlöv kommuns logotyp  Figur som visar frizon runt Burlöv kommuns logotyp

Storlek

Logotypens storlek ska anpassas efter formatet på den trycksak eller det informationsmaterial där den placeras. Minsta storleken är 12 mm bredd, dvs mätt från textlogotypens vänstra kant till dess högra.

I sin minsta storlek för båda formerna av logotypen är vapenskölden 9 mm hög.

Bild som visar minsta bredd på Burlöv kommuns logotyp

Placering

Logotypen ska i möjligaste mån användas i sin grundform med fyra färger. Ibland blir läsligheten dock lidande med den svarta texten – till exempel mot mörka bilder. Därför har vi tagit fram en variant med vit text.

En svartvit och en enfärgad variant kan också användas i vissa undantagsfall, till exempel vid gravyr och märkning av profilprodukter.

Logotypernas olika varianter hittar du på Insidan.

Logotypens användning

Kommunens egna aktiviteter/evenemang

Burlövs kommuns logotype ska alltid finnas med när det är Burlövs kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter som är arrangörer av ett evenemang/ en aktivitet.

Samarbete, stöd/sponsring

När Burlövs kommun genomför ett evenemang/projekt i samarbete med en organisation/förening eller annan sam- arbetspartner ska vår logotyp alltid vara med. Det gäller även då vi ger stöd till/sponsrar ett evenemang/projekt.

Okej användning av Burlöv kommuns logotypInte okej användning av Burlöv kommuns logotyp

Var noga med:

Undantag gäller då samarbetet/stödet kan uppfattas som opinionsbildande i till exempel politisk eller religiös mening.

Färger

Vid sidan av logotypens fastställda färger, som aldrig får ändras, har Burlövs kommun fyra grundfärger som används i formgivningen av informationsmaterial.

Dessa färger är grön, gul, blå och orange, klara färger som leder tankarna till växtkraft och aktivitet. Starka färger kan ta ut varandra, därför ska de användas med omdöme. Man kan exempelvis använda två av dem i kombination. För ett sobrare intryck kan man kombinera tonade nyanser av profilens färger, eller med grå toner. Färgerna används i Burlövs kommuns grafiska element, i tonplattor och i diagram.

Färgskalor

Det är viktigt att vi använder just de definierade nyanser av färgerna som presenteras nedan. Färgerna finns här beskrivna enligt flera färgsystem.

CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det vanligaste sättet att definiera färger för tryckt material, och är beskrivningar i procent av blandningen mellan fyra tryckfärger. Dekorfärger (Pantone) används när det är viktigt med en exakt färgåtergivning. Istället för fyra tryckfärger som trycks efter varandra använder man då en färdigblandad så kallad dekorfärg. De används sällan då de är dyrare.

RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används vid digitala produktioner, som till exempel Power Point-presentationer. För webben kan man också definiera färger med en Hexadecimal skala.

ORANGE

Pantone 144
CMYK: 0 50 100 0
RGB: 242 141 0
HEX: f28d00

75%

HEX: f6ad40

50%:

HEX: f9c87f

25%:

HEX: fce4bf

GUL

Pantone 116
CMYK: 0 15 100 0
RGB: 255 214 0
HEX: ffd600

75%

HEX: ffe040

50%:

HEX: ffea7f

25%:

HEX: fff4bf

LJUSGRÖN

Pantone 376
CMYK: 50 0 100 0
RGB: 149 193 30
HEX: 95c11e

75%

HEX: b0d157

50%:

HEX: cae08f

25%:

HEX: e4efc7

LJUSBLÅ

Pantone 305
CMYK: 55 0 6 0
RGB: 114 201 233
HEX: 72c9e9

75%

HEX: 96d7ef

50%:

HEX: b9e4f4

25%:

HEX: dcf2fa

SVART

Pantone Svart
CMYK: 0 0 0 100
RGB: 0 0 0
HEX: 000000

75%

HEX: 636363

50%:

HEX: 9d9d9c

25%:

HEX: d0d0d0

Grafiska element

Bård och söm skapar igenkänning

Vid sidan av logotypen och profilfärgerna omfattar den grafiska profilen också grafiska element som ska ge liv åt informations- och marknadsföringsmaterial, och skapa igenkänning. Vi har två element som samspelar.

– Landskapsbården – ”den urbana byn”

Landskapshorisonten representerar nuet och framtiden i det växande Burlöv. Det lokala och historiska finns med genom möllan till vänster, och till höger står tåget och bron för framtiden och kopplingen till regionen och kontinenten.

Bårdens placering och storlek

Bårdens illustration (landskapet) är alltid i samma storlek, anpassat efter formatet på layouten. Den färgade tonplattan kan dock sträckas ut uppåt eller neråt.

Den gröna bården i olika storlekar

– Sömmen – den streckade linjen

Burlöv är litet och så också kommunen som organisation. Det ger en möjlighet till närhet och personlig kontakt. Sömmen ska ge denna lite personliga och hemtrevliga känsla. Den är också en blinkning till Charlotte Weibull.

Den streckade linjen är 0,75 punkter tjock. Den används:
– i kombination med bården
– i kombination med bilder (i vitt, ovanpå bilder)
– i tonplattor som ramar in sidan
Linjen ska om möjligt göras något böjd för att se naturlig ut, och placeras runt 1,5-2 mm från övre eller nedre kant.

Exempel på flyers, broschyrer och affischer med Burlövs grafiska element

De grafiska elementen i klara färger, tillsammans med det enkla teckensnittet och bilder som tydliggör kommunens verksamhet och visioner skapar ett tillgängligt, aktivt och öppet intryck.

Format och placering

Vi använder A-formaten. För marknadsföring och policydokument som detta kan också ett kvadratiskt format utifrån A-formaten användas – 210×210 mm. Några layoutexempel:

Exempel på layoutförslag

En bild på en ung och en äldre kvinna som håller om varandra och ler mot kameran.
Foto: Scandinav Bildbyrå

Bilder

Väcka intresse

Bilder är oerhört viktiga för att väcka uppmärksamhet, intresse och inlevelse. Vi vill ju också gärna visa upp och ge en inblick i det arbete vi lägger vår kraft i varje dag. Vid bilder på människor är ögonkontakt bra, och även ett tydligt kroppsspråk. Bilden ska gärna berätta någonting.

Egna bilder

Bäst är om vi kan använda bilder direkt ur våra verksamheter. Då måste vi alltid ha skriftligt godkännande från personen som medverkar på fotot (blankett finns på Insidan). Det går också att hitta bra och gratis bilder på internet. Exempel finns på Insidan under För ditt arbete / Kommunikation.

En äldre man ler mot en yngre man med downs syndrom

Språk

Personligt tilltal, öppenhet och tillgänglighet

Vi bör sträva efter att vara personliga, tydliga och tillgängliga i all kommunikation:

 • Vi riktar oss till ”dig”, inte ”er” eller ”medborgaren”.
 • Vi skalar bort yrkesmässig jargong och beskriver saker på ett tillgängligt och enkelt sätt.
 • Vi undviker långa, krångliga meningar
 • Vi försöker undvika passiva former och onödigt bruk av ordet ”man”. Skriv utförligt vem det är som svarar, vem som åtgärdar, vem som utreder med mera!
En ung man sitter och pratar med några andra personer vid ett bord. Han har ett stort leende på läpparna.

Teckensnitt

Calibri i alla lägen

Vi använder ett och samma teckensnitt för rubriker och brödtext. Calibri, ett teckensnitt som både fungerar för utskrift, tryck och läsning på skärm.

Kontorstryck

För brödtext ska vi i möjligaste mån använda Calibri Light, en tunnare variant. Den finns i Word, som ett eget teckensnitt i listan, Calibri Light.

 • Dokumentrubrik sätts i Calibri, 18 punkter (regular)
 • Underrubrik sätts i Calibri, fet, 14 punkter
 • Underrubrik 2 sätts i Calibri fet, kursiv, 13 punkter
 • Brödtext sätts i 12 eller 11 punkter

För att texten ska bli lätt att läsa bör varje rad innehålla högst runt 65 tecken. Radavståndet ska vara så stort att inte staplar från raderna gör det svårt att skilja dem åt. 120% är ett vanligt mått, men för svenskan fungerar också radavstånd på uppåt 130% av teckengraden, som här. I Word använder vi enkelt radavstånd eller inställningen Flera: 1,1.

Information och marknadsföring

I foldrar, broschyrer och vissa dokument, som rapporter med mycket text som vi vill ge en särskilt tilltalande form, lägger vi texten i två spalter. Då drar vi ner textstorleken till 9–10 punkter, med radavstånd 12 eller 13 punkter. Texten delas upp i stycken med en blankrad emellan.
Detta dokument är ett exempel:

 • Avsnittsrubrik Calibri light, 24 punkter
 • Rubrik Calibri light, kursiv, 18 punkter
 • Underrubrik Calibri regular, 13 punkter
Mallar

hittar du på Insidan:

För mitt arbete/Kommunikation

Kontorstryck

Kallelse, Protokoll, tjänsteskrivelse med mera

Mallar hittar du i ärendehanteringssystemet Evolution.

Exempel på hur kallelser, protokoll, tjänsteskrivelser etc. ser ut.

Visit- och korrespondenskort

Exempel på hur visit- och korrespondenskort ser ut.

E-postsignatur

Vi använder Calibri i alla lägen och det gäller även i e-postsignaturen. Inga andra typsnitt är godkända. Vill du använda dig av logotypen ska denna placeras underst enligt nedan:

Anna Andersson
assistent

Burlövs kommun
Box 53
232 21 Arlöv

Tel: 040-625 12 34
E-post: anna.andersson@burlov.se
www.burlov.se

Burlöv kommuns logotyp med texten till höger om kommunvapnet

Observera att logotypen får inte vara högre än 15 mm. Ladda ner färdig logotyp för e-postsignaturer på Insidan.

Brevpapper, kuvert

Till brevpapper och kuvert använder vi den utformning av logotypen där kommunens namn står till höger.

Exempel på hur kuvert med Burlövs kommuns logotyp ser ut.

Presentationer (Powerpoint)

Mallar hittar du på Insidan: För mitt arbete/kommunikation/Mallar och logotyper.

Exempel på hur Powerpoint-presenationer ser ut.

Roll-ups

Exempel på hur roll-ups ser ut.

Informationsmaterial

Informationsblad

Foldrar/broschyrer

Exempel på hur informationsblad kan se ut.

Affischer

Annonser

Exempel på hur affischer kan se ut.

Expomaterial: kläder, skyltar, flaggor m.m.

Exempel på hur profilkläder ser utExempel på hur dekor på Burlöv kommuns bilar kan se ut.

Skyltar

Den enkla regeln är att Burlöv kommuns logotyp ska placeras nere i högra hörnet och att dess frizon ska respekteras.

Logotypens storlek

Det finns ingen motsvarande enkel regel för hur stor logotypen ska vara. Inte desto mindre är det viktigt att storleken blir rätt, eftersom proportionerna är viktiga för ett enhetligt intryck – men också för tydlighetens skull.

Logotypens frizon

Frizonen för skyltar skiljer sig mot den övriga grafiska profilen på så sätt att det behöver endast vara halva sköldens bredd istället för halva logotypens bredd som det är annars. Frizonen för logotypen vid produktion av skyltar är alltså halva sköldens bredd.

Textens typsnitt

Typsnittet Calibri Regular ska användas genomgående för skyltar och texter. För undertexter använder vi Calibri Light. Knipning – 25 i båda fallen.

Textens storlek, placering och radavstånd

Textens versaler har samma höjd som skölden i logotypen. Texten centreras på bredden utanför logotypens frizon. Förhållandet mellan typsnittets storlek och radavståndet är 1,16.

Logotypens placering och storlek

När höjden på skylten är halva bredden eller mer så får inte logotypen överstiga halva höjden i storlek. När skylten har två eller flera rader ska Burlövs kommuns logotyp vara nere i högra hörnet annars är logotypen till vänster.

Exempel på hur skyltar kan se ut.Exempel på hur skyltar kan se ut.

Logotyper och symboler i Burlövs kommun

Komplettering till den grafiska profilen

I Burlövs kommun är det många verksamheter som använder olika typer av symboler, ikoner och grafiska element i sin kommunikation. Du kan läsa mer om vilka riktlinjer och regler som gäller för användandet av dessa i följande dokument:

Logotyper och symboler i Burlövs kommun – Komplettering till den grafiska profilen

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer