Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2023-2025 inkl prognos 2022

Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2023-2025 inkl prognos 2022

     Utgifter sedan projektens start
Nämnd Projekt Benämning Beslutad totalutgift Ack. Utfall tom 2021 Avvikelse tot.utgift / ack.utfall Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
KS Åkarp 1:82 12.010 1.201 10.809
KS Åkarp 18:42 21.000 2.100 18.900
KS Åkarp 18:46 9.100 910 8.190
KS Åkarp 18:44 8.000 800 7.200
KS Åkarp 18:47 9.828 9.828
KS Åkarp 9:1 24.000 93.000
KS Åkarp 9:11 7.500
KS Åkarp 9:10 5.000 45.000
KS Del av tågarp 15:1 -400
KS Arlöv 17:3 -15.000
KS Arlöv 12:1 -15.878
KS Del av Sunnanå 12:1 -25.500
KS Sunnanå 12:60 -2.600
KS Sunnanå 12:56 -23.509
KS Sunnanå 12:59 -20.541
KS Sunnanå 12:58 -2.950
KS Burlöv 13:2 -2.500
KS Burlöv 13:3 -2.500
KS Projekt Lemuren  -20.800
KS 20001 St Bernstorp etapp 1 31.900 39.744 -7.844 600
KS 20001 St Bernstorp etapp 1, inkomst -31.900 -213.347 181.447 0 -23.000
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård 0 0 0
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård inkomst -1.600 0 -1.600
KS 20003 Sege nya industriområde 3.100 3.503 -403
KS 20003 Sege nya industriområde inkomst -15.000 -24.696 9.696
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen 820 166 654
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen -820 0 -820
KS 20005 Rivning av gamla Badet  21.750 0 21.750 15.225
KS 2000x Utbyggnad kv Hanna inkomst 0 -50.750
KS 2000x Utbyggnad kv Hanna  7.950 1.904 6.046 2.800
KS 2000x Kablifiering Kronetorp, inkomst -9.000 -9.000 0 -9.000
KS 2000x Kablifiering Kronetorp 13.500 51 13.449 250 1.000 12.250
KS 20007 Stadsutveckling Burlöv 150
Justeringar i prognos och budget 2.950 -250 -999 -3.250
    Totalt exploateringar       13.964 -23.000 -50.128 64.400 45.000

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer