Bilaga 3: Finansiella poster

Bilaga 3: Finansiella poster

– = kostnadspost, + = intäktspost, 1000-tal kr

Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Skatteintäkter och finansiella poster:
Skatteintäkter 751 522,0 775 542,0 801 299,0 825 860,0
Allmän kommunalskatt, enl SKR 735 498,0 775 542,0 801 299,0 825 860,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad slutavräkning 16 024,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 404 047,0 425 658,0 454 452,0 480 168,0
Inkomstutjämning 295 465,0 337 007,0 347 821,0 369 988,0
Kostnadsutjämning 62 974,0 59 332,0 91 820,0 100 426,0
Förändringar i utjämningssystemet 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringspost 57 116,0 45 858,0 31 560,0 27 200,0
Utjämning LSS-kostnader -42 434,0 -48 297,0 -48 507,0 -49 204,0
Kommunal fastighetsavgift 30 926,0 31 758,0 31 758,0 31 758,0
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Välfärdsmiljarder 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella intäkter 5 801,0 5 467,0 5 709,0 5 917,0
Räntor medelsplacering 190,0 0,0 0,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 55,0 55,0 55,0 55,0
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Utdelning aktier/andelar 522,0 456,0 486,0 517,0
Borgensavgifter 2 856,0 2 550,0 2 600,0 2 650,0
Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest 669,0 706,0 868,0 995,0
Utdelning pensionsfonden 109,0 200,0 200,0 200,0
Finansiella kostnader -248,0 -1 376,0 -3 293,0 -5 069,0
Ränta upplåning -1 000,0 -2 900,0 -4 650,0
Ränta förmåner intjänade 1998- -148,0 -281,0 -288,0 -314,0
Övriga räntekostnader -100,0 -95,0 -105,0 -105,0
Summa finansiella poster 5 553,0 4 091,0 2 416,0

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer