Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023

Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023

Nämnd Projekt Benämning Beslutad totalutgift Ack. Utfall tom 2022 Avvikelse tot.utgift/ack.utfall Prognos 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Utgifter sedan projektens start
Exploateringar
KS Åkarp 9:11 -40 000
KS Norra Åkarp vid Östergård 1 600,0 1 600
KS Arlöv 17:3 -15 000
KS Del av Sunnanå 12:1 -23 000
KS Sunnanå 12:60 -2 600
KS Sunnanå 12:56 -23 509
KS Sunnanå 12:59 -20 541
Sanering mark Costco 4 500,0
KS Sunnanå 12:58
KS Burlöv 13:2 -2 500
KS Burlöv 13:3 -2 500
KS Projekt Lemuren  -20 800
KS Lemuren (Åkarp) 3 900,0 3 900
KS 20001 St Bernstorp etapp 1 31 900 39 744 -7 844
KS 20001 St Bernstorp etapp 1, inkomst -31 900 -213 347 181 447
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård 0 542 -542
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård inkomst -1 600 -6 500 4 900
KS 20003 Sege nya industriområde 3 100 3 503 -403
KS 20003 Sege nya industriområde inkomst -15 000 -24 696 9 696
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen 820 491 329
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen -820 0 -820
KS 20005 Rivning av gamla Badet  21 750 0 21 750
KS 20009 Utbyggnad kv Hanna inkomst -50 750 50 750 2 500
KS 20009 Utbyggnad kv Hanna  7 950 2 263 5 688
KS 20009 Kablifiering Kronetorp, inkomst -9 000 -9 000 -9 000
KS 20009 Kablifiering Kronetorp 13 500 51 13 449 12 250
KS Ej specificerat projekt -28 250
Totalt exploateringar -67 650 -31 900 -38 400 -25 000
Tidiga skeden 4 250,0 4 250,0
Summa -27 650,0 -34 150,0 -25 000,0

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer